Αγαπητό μου ημερολόγιο - Ορθογραφία

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

άκης,   Δετέρα,   Πέμπτ,

αρασκευή,   Σάββατο, 

ημερολόγιο,   κνούριους

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία