Αγαπητό μου ημερολόγιο - Ορθογραφία

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

άκης,   Δετέρα,   Πέμπτ,

αρασκευή,   Σάββατο, 

ημερολόγιο,   κνούριους

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία