Ενεστώτας (Οριστική ενεργητικής και παθητικής φωνής)

 

Πάτησε με το ποντίκι στις καταλήξεις που είναι λάθος.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

ζεσταίνεται,   ζωγραφίζ,
χαρίζει,  νιώθ,  φοβάτ,
κοιμάτ,  λέγεται,  λύν

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία