Γ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
 1-5  6. Πολιτείες ντυμ... 7. Ιστορίες του χειμώ... 8. Έλα στην παρέα... 9. Άνθρωποι και μηχ...

 10-14 

 

 

  α. Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 1

 

   

 

 

 

 

  β. Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  γ. Τόσο χιόνι δεν ξανάγινε

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

    Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία