Ουσιαστικά - Γενική πτώση

 

Αντιστοίχισε όποια πράσινη καρτέλα (γενική πτώση) ταιριάζει στο ουσιαστικό που είναι το χέρι δείκτης.

 

            

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία