Το αντικείμενο του ρήματος

 

Σε κάθε πορτοκαλί καρτέλα αντιστοίχισε το σωστό αντικείμενο.

 

            

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία