Το αντικείμενο του ρήματος

 

Σε κάθε πορτοκαλί καρτέλα αντιστοίχισε το σωστό αντικείμενο.

 

            

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία