Γ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-13 14-20 22-26 27-32 33-38 40-45 46-52 53-59

 
   

Μαθητή

Μαθητή HTML

Εργασιών Α

Εργασιών Β

Εργασιών Γ

Εργασιών Δ

 

 

Επανάληψη-εξάσκηση σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου (ΥΠΑΙΘ)
για την εξ' αποστάσεως διδασκαλία

 

     

ΣΤΕΡΕΑ


ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ


ΚΥΒΟΣ, ΣΤΕΡΕΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ, ΣΦΑΙΡΑ, ΚΥΛΙΝΔ...

ΣΤΕΡΕΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΚΑΙ ΚΥΒΟΣ

ΚΥΒΟΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΚΥΒΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΟΡΘΟΓ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΟΡΘΟΓ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

 

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ

Σχεδιάζω το σύμβολο σύγκρισης


ΘΕΣΕΙΣ ΨΗΦΙΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ

ΠΟΙΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ ΕΚΦΩΝΕΙΤΑΙ;

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑ

ΔΕΙΧΝΩ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΝ ΔΕΚΑΔΙΚΟ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑ

 

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 2ΨΗΦΙΩΝ
με κρατούμενο


 


 


 

 

 

ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

 

 

ΚΛΑΣΜΑΤΑ


ΕΙΝΑΙ ΚΛΑΣΜΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΩ;

 

ΓΡΑΦΩ ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ


ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ


ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

 

Πατώ στη γραμμή, όπου εκτιμώ ότι είναι το κλάσμα. Εκεί θα εμφανιστεί ο εξωγήινος για να περιμένει το διαστημόπλοιο.

 

 

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (doc)


ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 6


ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 7

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 8

 

 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Φτιάχνω το ποσό που μου ζητείται στο επάνω μέρος (Your target).

 

 

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΘΑΙΝΩ

 2   3   4   5   6   
 7   8   9   10   11  12 

 

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

 

 

ΜΕΤΡΩ


Μετρώ τα κυβάκια


Πατώ που είναι ο αριθμός

     
   

Σύντομα περισσότερα παιχνίδια...

   

 

 

 

  33. Πολλαπλασιασμός-διαίρεση με 10, 100, 1000 ...

 

    Έντυπα

 

 

 

 

  34. Δεκαδικά κλασματα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 35. Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 36. Δεκαδικοί αριθμοί

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 37. Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 38. Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία