Γ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-13 14-20 22-26 27-32 33-38 40-45 46-52 53-59

 
         

Μαθητή

Μαθητή HTML

Εργασιών Α

Εργασιών Β

Εργασιών Γ

Εργασιών Δ

 

Επανάληψη-εξάσκηση σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου (ΥΠΑΙΘ)
για την εξ' αποστάσεως διδασκαλία

 

   

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 2ΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ


 


 


 

 

 

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ-ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Σχεδιάζω το σύμβολο ανισότητας

 

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Ποιος πύραυλος στρογγυλοποιεί τον αριθμό;


Στο μενού επιλογής επιπέδου επιλέξτε


(Έως το 999 στην πλησιέστερη 100άδα)

 

 

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΘΑΙΝΩ

 2   3   4   5   6   
 7   8   9   10   11  12 

 

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

 

 

ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Πατώ στη γραμμή όπου εκτιμώ ότι είναι το κλάσμα. Εκεί θα εμφανιστεί ο εξωγήινος για να περιμένει το διαστημόπλοιο.

 

 

ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

 

ΜΕΤΡΩ


Μετρώ τα κυβάκια


Πατώ που είναι ο αριθμός

 

 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Μετακινώ νομίσματα ώστε να φτιάξω το ποσό που βλέπω επάνω (Your target).

     
   

Σύντομα περισσότερα παιχνίδια...

   

 

 

 

  33. Πολλαπλασιασμός-διαίρεση με 10, 100, 1000 ...

 

    Έντυπα

 

 

 

 

  34. Δεκαδικά κλασματα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 35. Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 36. Δεκαδικοί αριθμοί

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 37. Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 38. Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία