Παρουσιάζω τη συλλογή μου

 

Αντιστοίχισε τις πράσινες με τις πορτοκαλί καρτέλες ώστε να φτιάξεις το σχέδιο παρουσίασης της συλλογής σου.

 

            

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία