Γ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
1. Πάλι μαζί 2. Στο σπίτι και ... 3. Στη γη και σ... 4. Ο κόσμος γ...

5. Η πατρίδα μ...

 6-9 

 10-14 

 

    Οι ενότητες θα προστίθενται πριν τη διδασκαλία τους στα σχολεία.

 

 

 

  3. Το τετράδιο ζωγραφικής

 
  Πολυμέσα   Έντυπα
 

 

 

 

  2. Τα χαρτιά ανακυκλώνονται

 
  Πολυμέσα   Έντυπα
 

 

 

 

 

 1. Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης

 
  Πολυμέσα   Έντυπα
 

 

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία