Κλίση ρημάτων

 

Πάτησε στην πράσινη λέξη που αντιστοιχεί στο πλαίσιο που είναι το χέρι-δείκτης .

 
 

 

            

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία