Ορθογραφία - Στη νέα μας γειτονιά

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

  κπαρίσσι,  πωροφόρα,
εξαμελή,  συνμήλικα,  κτήμα,
ξρετικοί

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία