Ορθογραφία - Στη νέα μας γειτονιά

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

  κπαρίσσι,  πωροφόρα,
εξαμελή,  συνμήλικα,  κτήμα,
ξρετικοί

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία