Ορθογραφία

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

μαιά,  ευγενικός,
τέσσερις,  κουτί,  ξλινο 
γράμμα, γραατόσημο,
ζγραφιστό, συογή

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία