Η αξία των επιθέτων

 

Πάτησε όπου βλέπεις επίθετο και αυτό θα διαγραφεί. Διάβασε ύστερα το κείμενο για να διαπιστώσεις πόσο άλλαξε.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

Ο Γιάννης τράβηξε μια   φωτογραφία με χρώματα, που έδειχνε τον ουρανό

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία