Γ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
1. Πάλι μαζί 2. Στο σπίτι και ... 3. Στη γη και... 4. Ο κόσμος γύρ...

5. Η πατρίδα μ...

 6-9 

 10-14 

 

 

 α. Σπίτι με κήπον

 

 

 

 

  β. Γάτος από σπίτι ζητά νέα οικογένεια

 

 

 

 

  γ. Οι ακροβάτες της θάλασσας

 

 

 

 

  δ. Γη και θάλασσα

 

 

 

 

  ε. Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβ...

 

 

 

 

    Επανάληψη

 

 

 

 

 

  © 2010-21   |   FB Επικοινωνία