Ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα, άρθρα
 
 

Πάτησε σε ποιό μέρος του λόγου ανήκει η λέξη που βλέπεις στην κορυφή.

 

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία