Ομώνυμα κλάσματα

 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.
 

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

 

  Ομώνυμα κλάσματα    

Ξαναγράψε τα κλάσματα ώστε να είναι ομώνυμα
(Παρονομαστής να είναι το ΕΚΠ).

        1

=

 
      2  
               
        4

=

 
    3

               
      5

=

    6

                                                    

 

 13

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία