Αντίστροφοι αριθμοί

 

Γράψε τους αντίστροφους των αριθμών ή των κλασμάτων που βλέπεις.

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

    36

=>

 
    3  
           
    1

=>

 
  36

           
  36

=>

 

                                                    
 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία