Πρόσθεση ετερώνυμων κλασμάτων

 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

 

  Πρόσθεση ετερώνυμων κλασμάτων    

Προσθέστε τα κλάσματα αφού τα μετατρέψετε σε ομώνυμα
(Παρονομαστής να είναι το ΕΚΠ).

 

 

  1 + 2

=

+ =  
  2 3  
                     
                           

 

 14

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία