Δ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-14 15-20 21-26 27-34 35-40 41-46 47-51 52-56

 

 

  8. Προσθέτω και αφαιρώ

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  9. Πολλαπλασιάζω

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 10. Επιλύω προβλήματα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 11. Πολλαπλασιάζω και διαιρώ

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 12. Διαιρώ με διάφορους τρόπους

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 13. Τέλεια και ατελής διαίρεση

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 14. Προβλήματα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

   Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

© 2010-19   |   FB Επικοινωνία