Δ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-14 15-20 21-26 27-34 35-40 41-46 47-51 52-56

 

 

  8. Προσθέτω και αφαιρώ

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  9. Πολλαπλασιάζω

 

  

 

 

 

 

 10. Επιλύω προβλήματα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 11. Πολλαπλασιάζω και διαιρώ

 

 

 

 

 

 

 12. Διαιρώ με διάφορους τρόπους

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 13. Τέλεια και ατελής διαίρεση

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 14. Προβλήματα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

   Επανάληψη

 

   

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία