Δ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-14 15-20 21-26 27-34 35-40 41-46 47-51 52-56

 

 

  15. Δεκαδικοί αριθμοί

 

 

 

 

  16. Νομίσματα και δεκαδικοί

 

 

 

 

 17. Μέτρηση και μονάδες μήκους

 

 

 

 

 

 18. Μετρώ το βάρος

 

 

 

 

 

 19. Πρόσθεση-αφαίρεση δεκαδικών 1

 

 

 

 

 

 

 20. Πρόσθεση-αφαίρεση δεκαδικών 2

 

 

 

 

 

 Επανάληψη

 

   

 

 

 

 

 

  © 2010-21   |   FB Επικοινωνία