Πρόσθεση με πολλαπλάσια του 10

 

Πάτησε στην πράσινη καρτέλα που αντιστοιχεί σε αυτή που είναι το χέρι-δείκτης   να φτιάξεις τα αποτελέσματα των προσθέσεων.

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία