Πολλαπλασιασμός με πολλαπλάσια του 10

 

Αντιστοίχισε τις πράσινες καρτέλες με τις πορτοκαλί με τη σειρά.

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία