Δ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-14 15-20 21-26 27-34 35-40 41-46 47-51 52-56

 

 

  1. Θυμάμαι τι έμαθα στη Γ'  Τάξη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

  2. Αριθμοί ως το  10.000

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 3. Αριθμοί ως το 20.000

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 4. Ανάλυση και σύγκριση αρ. ως το 20.000

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 5. Μαθαίνω για τα πολύγωνα

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 6. Οργάνωση δεδομένων

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 7. Αξιολόγηση και οργάνωση πληροφοριών

 

    Πολυμέσαλυμέσαλυμέσαλυμέσαλυμέσαλυμέσαλυμέσαλυμέσαλυμέσαλυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

   Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

© 2010-19   |   FB Επικοινωνία