Από την πρόσθεση στην αφαίρεση

 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

60
   

4.000 + 600 =

 

 
   

- 600 =

 

4.000

 
   

7.400 - =

 

7.000

 
 

+ 400 =

 

7.400

 

+ 700 =

 

3.700

 

3.700 - =

 

3.000

                                                    
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία