Κάθετη διαίρεση

 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις ώστε να λύσεις τη διαίρεση.
 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

     

 96 

   

3

   
   

-

 

 

 

   
     

 

 

 

   
 

-

 

 

 

   
 

0

 

 

 

   
     

 

         
                                                    
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία