Κάθετη διαίρεση

 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις ώστε να λύσεις τη διαίρεση.
 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

     

64 

   

2

   
   

-

 

 

 

   
     

 

 

 

   
 

-

 

 

 

   
 

0

 

 

 

   
     

 

         
                                                    
 

  © 2010-21   |   FB Επικοινωνία