Δ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-14 15-20 21-26 27-34 35-40 41-46 47-51 52-56

 

 

  47. Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 1.000.000

 

   Πολυμέσα

 

 

 

  48. Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 1.000.000

 

 

 

 

 49. Προβλήματα

 

 

 

 

 

 

   50. Μετρώ το χρόνο Ι

 

 

 

 

 

 

   51. Μετρώ το χρόνο ΙΙ

 

  

 

 

 

 

    Επανάληψη

 

 

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία