Από τον πολλαπλασιασμό στη διαίρεση
 

Πάτησε στη σωστή απάντηση.

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία