Δ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-14 15-20 21-26 27-34 35-40 41-46 47-51 52-56

 

 

  21. Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  22. Διαχειρίζομαι δεκαδικούς

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 23. Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 24. Διαιρώ με 10, 100, 1000

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 25. Επιλύω προβλήματα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 26. Διαχειρίζομαι δεκαδικούς

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

    Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία