Πολλαπλασιασμός - στρατηγικές

 

(Όταν ένας αριθμός πλησιάζει σε δεκάδα)

 

9 φορές το 24 είναι ίδιο με 10 φορές το 24 μείον 1 φορά το 24.

11 φορές το 24 είναι ίδιο με 10 φορές το 24 συν 1 φορά το 24.

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

    29 Χ 24   31 Χ 24    
    ( Χ 24) -   ( Χ 24) +    
    -24  

+ 24

   
   

   
                                                                                     
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία