Δ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-14 15-20 21-26 27-34 35-40 41-46 47-51 52-56

 

 

  35. Αριθμοί ως το 20.000

 

 

 

 

 

  36. Αριθμοί ως το 100.000

 

    Έντυπα

 

 

 

 

  37. Αριθμοί ως το 200.000

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 38. Προβλήματα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 39. Εκτιμώ και υπολογίζω

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 

 40. Πολλαπλασιάζω και διαιρώ

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

    Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία