Δ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-14 15-20 21-26 27-34 35-40 41-46 47-51 52-56

 

 

  41. Πολλαπλασιάζω με τριψήφιο

 

    Έντυπα

 

 

 

 

  42. Διαιρώ με διψήφιο

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 43. Αντίστροφα προβλήματα

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 44. Αναγωγή στη μονάδα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 45. Σύνθετα προβλήματα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 46. Προβλήματα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

    Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία