Δ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-14 15-20 21-26 27-34 35-40 41-46 47-51 52-56

 

 

 

  27. Παράλληλες - τεμνόμενες ευθείες

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  28. Σχεδιάζω κάθετες

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 29. Σχεδιάζω παράλληλες

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 30. Περίγραμμα, επιφάνεια

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 31. Επιφάνεια, εμβαδόν

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 32. Μαθαίνω τα παραλληλόγραμμα

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 33. Περίμετροι και εμβαδά

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 34. Συμμετρικά σχήματα

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 

    Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

© 2010-19   |   FB Επικοινωνία