Δ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-14 15-20 21-26 27-34 35-40 41-46 47-51 52-56

 
   

Μαθητή

Μαθητή HTML

Εργασιών Α

Εργασιών Β

Εργασιών Γ

Εργασιών Δ

 

 

Επανάληψη-εξάσκηση

 

     

 

 
 

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΑΤΕΛΗΣ
2ψήφιος με 1ψήφιο


 

 

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Κάθε λίγο ο Μάρλον αντιμετωπίζει ένα στοιχείο (πχ νερό).

Επιλέγει άλλο (φωτιά) για όπλο

Υπολογίζει έναν πολλαπλασιασμό για να το εκτοξεύσει.

 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Μετακινώ νομίσματα ώστε να φτιάξω το ποσό που βλέπω επάνω (Your target).

 

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ 4 ΠΡΑΞΕΩΝ

 

ΓΩΝΙΕΣ

Πατώ στον αριθμό που βρίσκεται ο μπλε παίκτης.

 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΕΤΟΣ

 


Σέρνω τις κάρτες στη  σωστή θέση

 

ΕΜΒΑΔΟΝ-ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

 


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ

ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΕΚΑΤΟΣΤΟ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
 

 

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ

Σχεδιάζω το σύμβολο σύγκρισης


ΘΕΣΕΙΣ ΨΗΦΙΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ

ΠΟΙΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ ΕΚΦΩΝΕΙΤΑΙ;

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑ

ΔΕΙΧΝΩ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΝ ΔΕΚΑΔΙΚΟ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑ

 

ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Πατώ στη γραμμή όπου εκτιμώ ότι είναι το κλάσμα. Εκεί θα εμφανιστεί ο εξωγήινος για να περιμένει το διαστημόπλοιο.

 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ
Με 10 100 100 200 2.000....


 

 

 

 
         
         
     

 

 

 

 

 

  27. Παράλληλες - τεμνόμενες ευθείες

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  28. Σχεδιάζω κάθετες

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 29. Σχεδιάζω παράλληλες

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 30. Περίγραμμα, επιφάνεια

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 31. Επιφάνεια, εμβαδόν

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 32. Μαθαίνω τα παραλληλόγραμμα

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 33. Περίμετροι και εμβαδά

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 34. Συμμετρικά σχήματα

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 

    Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία