Πολλαπλασιασμός - Στρατηγικές

 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

     

(10 Χ 3) +

(11 Χ 3) +

(2 Χ 3)

 =  
     

(

+ )

Χ 3 =

   
       

 Χ 3 =

 

   
     

 

   
     

 

 

 
                                                    
 

  © 2010-21   |   FB Επικοινωνία