Παράλληλες ευθείες
 

Είναι παράλληλες οι κόκκινες γραμμές σύμφωνα με όσα ξέρεις;

 

 

              

 
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία