Παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες
 

Εκτίμησε αν είναι παράλληλες ή τεμνόμενες οι ευθείες γραμμές σύμφωνα με όσα ξέρεις;

 

 

              

 
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία