Συμμετρικά σχήματα
 

Εκτίμησε αν είναι άξονας συμμετρίας η κίτρινη γραμμή.

 

 

               

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία