Θέση ψηφίων

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.
 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς).

Ο 17.385 έχει στις χιλιάδες το ψηφίο  

 
Ο 13.409 έχει στις δεκάδες το ψηφίο

 

 
Ο 16.185 έχει στις μονάδες το ψηφίο

 

 
Ο 15.067 έχει στις δεκάδες χιλιάδες το ψηφίο

 

Ο 19.665 έχει στις εκατοντάδες το ψηφίο

 

Ο 10.000 έχει στις χιλιάδες το ψηφίο

 

                                                    
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία