Ανάλυση αριθμών ως το 20.000

 

   

Πάτησε με τη σειρά στις καρτέλες ώστε να φτιάξεις την ανάλυση του αριθμού που σου δίνεται.

 

 

Δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα πέντε

 

 
 
 

 

 

 

 13

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία