Υπολογισμός αποτελεσμάτων

Υπολόγισε και γράψε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.
Θυμίσου να βάλεις τελείες στους αριθμούς όπου χρειάζεται.

 

( Προσοχή !!! όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

    2.300 + 800  

   
    4.700 + 500

 

   
    3.500 - 700

 

   
  6.500 - 800

 

 
                                                    
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία