Πληροφορίες σε πίνακες

Συμπλήρωσε τον πίνακα με τους αριθμούς των των θεατών που παρακολούθησαν μια θεατρική παράσταση.
 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

    Απόγευμα

Βράδυ

Σύνολο
Γεμάτες θέσεις

70

120
Κενές θέσεις

60

Σύνολο θέσεων

130

                                                                                    
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία