Διαιρέσεις με το 10 και το 100

 

Πάτησε στην πορτοκαλί καρτέλα που αντιστοιχεί σε αυτή που είναι το χέρι-δείκτης   ώστε να βρείς τα αποτελέσματα των διαιρέσεων .

 

 

              

 

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία