Προσθέσεις τετραψήφιων αριθμών

 

Πάτησε στην πορτοκαλί καρτέλα που αντιστοιχεί σε αυτή που είναι το χέρι-δείκτης .

 

 

              

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία