Γ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-13 14-20 22-26 27-32 33-38 40-45 46-52 53-59

 

 

  33. Πολλαπλασιασμός-διαίρεση με 10, 100, 1000 ...

 

    Έντυπα

 

 

 

 

  34. Δεκαδικά κλασματα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 35. Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 36. Δεκαδικοί αριθμοί

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 37. Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 38. Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

© 2010-19   |   FB Επικοινωνία