Είναι κλάσματα;
 

Απάντησε στις ερωτήσεις εκτιμώντας.
ΘΥΜΗΣΟΥ !!! Αν δεν είναι ίσα  χωρισμένη μια μονάδα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αν ειναι κλάσμα.

 

 

              

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία