Ισοδύναμα κλάσματα

 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

 

  Ισοδύναμα κλάσματα    

Γράψε το ισοδύναμο κλάσμα του δεξιού σχήματος.

 
    1 =  
    2  
               
    1 =

 
  2

               
  1 =

  2

                                                    

 

 13

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία