Ισοδύναμα κλάσματα

 

Πληκτρολόγησε τις σωστές απαντήσεις στα πλαίσια.

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

 

  Ισοδύναμα κλάσματα    

Γράψε τα κλάσματα που εκφράζουν τα σχήματα.

 
  =  
   
             
                                                    

 

 13

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία