Κλάσματα
 

Πάτησε αν συμφωνεί το κλάσμα με το χρωματισμένο μέρος του σχήματος.

 

 

              

 
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία