Γ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-13 14-20 22-26 27-32 33-38 40-45 46-52 53-59

 

 

  27. Προσθέσεις-αφαιρέσεις τετραψήφιων

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

  28. Προς τον πολλαπλασιασμό Ι

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 29. Προς τον πολλαπλασιασμό ΙΙ

 

   

 

 

 

 

 

 30. Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 31. Προβλήματα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 32. Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία