Γ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-13 14-20 22-26 27-32 33-38 40-45 46-52 53-59

 

 

  8. Μέτρηση μηκών

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

  9. Στερεά σώματα

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 10. Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 11. Πολλαπλασιασμός διψήφιου με μονοψήφιο

 

   Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 12. Προβλήματα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 13. Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

© 2010-19   |   FB Επικοινωνία