Γ΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
  1-7 8-13 14-20 22-26 27-32 33-38 40-45 46-52 53-59

 

 

  22. Εισαγωγή στα κλάσματα

 

   Πολυμέσα

 

    Έντυπα

 

 

 

 

  23. Κλασματικές μονάδες

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 24. Κλασματικές μονάδες και αριθμοί

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 25. Ισοδύναμα κλάσματα

 

    Πολυμέσα

    Έντυπα

 

 

 

 

 

 26. Επανάληψη

 

    Έντυπα

 

 

 

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία